Yangtze Turu

Yangtze nehri, 6370 km uzunluğu ile dünyanın üçüncü uzun akarsuyu. Çincesi de uzun nehir demek. Çin’in batısından başlayıp ülkeyi boydan boya katederek doğuda Shanghai’da denize dökülüyor. Yangtze’nin havzası Çin’in beşte birini kaplıyor ve nüfusun üçte biri bu havzada yaşıyor. Çağlar boyunca Çin’i besleyen bu nehir Çin tarihiyle de özdeşleşmiş durumda. Nehir boyunca Chongqing, Wuhan, Nanjing […]