Kategoriler
Japonya gezi notları

Japonya’da Din

Japonya’da yaygın iki din var, bunlardan bir tanesi Şintoculuk, diğeri Budizm. Şintoculuk, Japonya’ya özgü çok eski bir din. Bildiğimiz dinlerden biraz farklı, kutsal kitapları yok ve eski efsanelerle karışmış inançlar içeriyor. Örneğin, Japon İmparatorunun tanrıların soyundan geldiği gibi bir inançları var. Şintoculuğa göre çevrede kami denilen ruhlar var ve bunlar kimi zaman bir dağ, bir kayanın şahsında kişiselleşirken, ölen atalar da kamiye dönüşüyor. Bu dini altyapıdan dolayı, kimi zaman Japonlar doğal bir varlığa kişilik atfedebiliyor. Örneğin Fuji dağı veya Fujiyama denilen dağa Japonca’da genellikle Fuji-San, yani Fuji Bey deniyor. Budizm ise Çin’de bulunan ekollere yakın bir şekilde benimsenmiş. Öte yandan, Japonya’da ortaya çıkan özgün Budist ekolleri de var bunlardan bazıları cennet-cehennem benzeri kavramlar içerirken, bazıları ırkçı ögeler içeriyor. Japonya’dan çıkan en önemli Budizm ekolü Zen Budizm. Çin kökenli bir felsefi anlayışın devamı olan bu ekol, Profesör Suzuki’nin İngilizce kitaplarıyla modern çağ batı kültürünü çok etkilemiş, özellikle 60’lı 70’li yıllarda çoğu batılı entellektüelin ilgiyle takip ettiği ve müzik, resim, edebiyat, felsefe, psikoloji gibi pek çok alanı etkilemiş bir akım. Bir Japon hem Şintocu hem Budist olabilir, ancak çoğu Japon’un günlük hayatta dinle pek bir ilişkisi olmaz. Daha çok düğün, cenaze ve festivallerde tapınaklara gidilir ve dinle ilişki kurulur. Japonların dinle ilişkisi üzerine İngilizce bir yazı için tıklayınız…

 

Şinto tapınakları (Jinja)

Bu tapınaklarda geleneksel olarak şu bölümler bulunur:

Torii (kapı)

Tipik şekli olan bir veya birkaç kapı vardır. Kapılar genellikle tahtadan yapılmıştır, genellikle siyah ve turuncu renklere boyanırlar.

Torii, Itsukushima Tapınağı, Miyajima
Torii, Itsukushima Tapınağı, Miyajima

Komai nu

Tapınağın girişinde sağlı sollu bulunan aslan, köpek veya tilki heykelleridir. Tapınağı koruduklarına inanılır.

Komai nu, Tsurugaoka Hachimangu Tapınağı, Kamakura
Komai nu, Tsurugaoka Hachimangu Tapınağı, Kamakura

Arınma çeşmesi

Tapınağın girişine yakın bulunur. Tapınağa girmeden önce arınmak amacıyla ellerin ve ağzın yıkanması için kullanılır.

Arınma Çeşmesi, Tamukeyama Hachimangu Tapınağı, Nara
Arınma Çeşmesi, Tamukeyama Hachimangu Tapınağı, Nara

Ana salon ve adak salonu

Tapınağın mimarisine göre ana salon (honden) ve adak salonu (haiden) ayrı binalarda veya aynı binada olabilir. Ana salonda kutsal nesneler bulunur. Adak salonu dua etmek ve adak adamak içindir.

Sahne

Bazı tapınaklarda bugaku dansı veya noh tiyatrosu için bir sahne bulunabilir.

Sahne, Tsurugaoka Hachimangu Tapınağı, Kamakura
Sahne, Tsurugaoka Hachimangu Tapınağı, Kamakura

Ema

Ziyaretçilerin dileklerini tahta plakalara yazarak bıraktıkları kısımdır. El ayak çekildikten sonra Kamilerin gelerek bu dilekleri okuduklarına inanılır. Seri üretilen hazır dilek tahtaları da vardır.

Ema, Tsurugaoka Hachimangu Tapınağı, Kamakura
Ema, Tsurugaoka Hachimangu Tapınağı, Kamakura

Omikuji

İçinde yazılar bulunan kıvrılmış kağıtlardır. Bir çeşit faldır. Çekilip bakılır, sonra ağaç dalına bağlanır. Ağaç dalına bağlanınca fal iyiyse gerçekleşeceğine, kötüyse iyiye dönebileceğine inanılır.

Omikuji, Kasuga Taisha Şinto Tapınağı, Nara
Omikuji, Kasuga Taisha Şinto Tapınağı, Nara

Şinto tapınağında nasıl davranılır?

Her zaman sessiz ve saygılı olun. Hasta, açık yarası olan veya yas tutan birisinin tapınağa gitmesi hoş karşılanmaz. Tapınağa girmeden önce arınma çeşmesindeki bir kepçe ile su alarak ellerinizi yıkamanız, avcunuza aldığınız suyla ağzınızı çalkalayarak yalağa tükürmeniz gerekir. Doğrudan kepçe ile su içilmez, ağza alınan su yutulmaz. Arınma kısmını yapmayabilirsiniz, kimse size kötü bir davranışta bulunmaz. Yine de efendi davranmakta fayda var. Çoğu tapınakta fotoğraf çekmek serbesttir. Yine de çevredeki işaretlere bakın, bazı tapınaklarda veya tapınağın bazı bölümlerinde fotoğraf çekmek yasak olabilir.

Budist tapınakları (Otera)

Bu tapınaklarda geleneksel olarak şu bölümler bulunur:

Ana salon

Heykel ve benzeri dua edilen kutsal nesneler ana salonda bulunur. Japonca kondo, hondo, butsuden, amidado, hatto ana salon için kullanılan çeşitli kelimelerdir.

Ana Salon, Sensoji Tapınağı, Tokyo
Ana Salon, Sensoji Tapınağı, Tokyo

Eğitim salonu (kodo)

Toplantı ve dersler yapılır, bazı kutsal nesneler sergilenir.

Pagoda

Genellikle üç veya beş katlı olur. Pagodalarda Buda’dan kalan kutsal emanetler, örneğin bir diş saklanır ama çoğu zaman bu emanetler “temsili” parçalardır.

Pagoda, Sensoji Tapınağı, Tokyo
Pagoda, Sensoji Tapınağı, Tokyo

Kapılar

Binadan ayrı yapılardır. Genellikle bir tanedir. Bazı tapınaklarda birden fazla olabilir.

Hozo Kapısı, Sensoji Tapınağı, Tokyo
Hozo Kapısı, Sensoji Tapınağı, Tokyo

Çan

Yeni yılın arefesinde 108 kez çalınırlar. Her çalınış Nirvana’ya ulaşmak için yenilmesi gereken bir dünyevi arzuyu simgeler.

Budist tapınağı çanı. Daihikaku Senkoji Tapınağı, Arashiyama
Budist tapınağı çanı. Daihikaku Senkoji Tapınağı, Arashiyama

Budist tapınağında nasıl davranılır?

Her zaman sessiz ve saygılı olun. Kutsal nesnelerin önündeki kutulara para atarak kısa bir dua edebilirsiniz. Çoğu tapınakta tütsü ocakları vardır. Birkaç tütsü çubuğu alarak bunları yakmanız eğlenceli olur. Tütsünün iyi yanmasını sağlamak için üflemek ayıp kabul edilir. Elle yellemeniz gerekir. Yanan tütsüleri tütsü ocağına koyarak dumanlarını elle üstünüze doğru yönlendirmeniz gerekir. Bu dumanların şifalı olduğuna inanılır. Binalara girerken ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekebilir. Bundan dolayı Japonya’da turist olarak gezerken temiz ve deliksiz çoraplar giymenizde fayda var. Çoğu tapınakta fotoğraf çekmek serbesttir. Yine de çevredeki işaretlere bakın, bazı tapınaklarda veya tapınağın bazı bölümlerinde fotoğraf çekmek yasak olabilir.

Tütsü Ocağı, Sensoji Tapınağı, Tokyo
Tütsü Ocağı, Sensoji Tapınağı, Tokyo